Robbert Jonk Advocaat.jpg
100 Landdrostdreef Almere Flevoland 1314 SK NL
036 - 760 21 80036 - 760 21 80

Robbert Jonk is sinds 1 augustus 2003 verbonden aan Cleerdin & Hamer. Eerst als wetenschappelijk medewerker, sinds augustus 2004 als advocaat. Mr. Jonk behandelt uitsluitend strafzaken en heeft zich, naast de commune praktijk, gespecialiseerd in uit- en overleveringsrecht. In dat kader publiceerde mr. Jonk in verschillende vakbladen, waaronder het Nederlands Juristenblad, Strafblad en Delikt en Delinkwent. Daarnaast was mr. Jonk in het kader van een onderzoek naar het Europees aanhoudingsbevel verbonden aan het T.M.C. Asser Instituut in Den Haag.

De strafzaken die mr. Jonk behandelt, lopen uiteen van zaken van veelplegers tot grote drugsonderzoeken en van witwassen tot moordzaken. Enkele geruchtmakende zaken waarin mr. Jonk optrad zijn de zogenoemde snelkookpanmoord, de rioolmoord en hij adviseerde in de zaak rond het Russische Yukos Oil.

Naast zijn werk als advocaat is mr. Jonk redactielid van het door Kluwer uitgegeven tijdschrift Nederlandse Jurisprudentie Feitenrechtspraak Strafzaken en is hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten.

Ervaring
Jaar be√ędiging: 2004