mr Berghout 300x300.png
139 Haagweg Rijswijk Zuid-Holland 2281 AG NL
070 - 762 01 17070 - 762 01 17

Mr. Berghout is afgestudeerd in het straf- en civiel recht en heeft gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze is als (senior)gerechtssecretaris werkzaam geweest in de strafsector van de Rechtbank Haarlem, alwaar zij zich bezig hield met de opleiding van nieuwe gerechtssecretarissen, het voorbereiden van politierechter- en meervoudige kamer-zittingen (zowel jeugd als volwassenen) en het uitwerken van vonnissen. Verder heeft zij een bijdrage geleverd in de werkgroep raadkamerprocedures, in welke hoedanigheid ze als gerechtssecretaris zaken op grond van de artikelen 552a Wetboek van Strafvordering, 89 en 591a Wetboek van Strafvordering en 164 Wegenverkeerswet in behandeling heeft gehad. Mr. Berghout heeft vanuit de rechtelijke macht zaken in behandeling gehad en daardoor veel kennis opgedaan van de verschillende strafprocedures. In die periode heeft ze tevens inzicht gekregen in de wijze waarop rechters zaken beoordelen. Daarnaast is zij in het kader van een uitwisselingsprogramma drie maanden werkzaam geweest bij het Openbaar Ministerie in Haarlem. Zij heeft aldaar zaken bij binnenkomst beoordeeld op dagvaarden, seponeren of het afgeven van een strafbeschikking.

Mevrouw Berghout is tot advocaat beëdigd op 6 januari 2006 en voert sindsdien een praktijk geënt op het strafrecht. Ze behandelt allerlei zaken op het gebied van het strafrecht, zoals zeden- en drugszaken, alsook klaagschriften tegen de inbeslagname van goederen, verzoekschriften tot schadevergoeding vanwege onterecht ondergane voorlopige hechtenis en klaagschriften tegen de inbeslagname van rijbewijzen. Verder neemt ze in behandeling bezwaarschriften tegen de tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis bij het niet/niet naar behoren verrichten van een werkstraf en het bepalen en de verwerking van DNA bij veroordeelden. Mevrouw Berghout is voorts gespecialiseerd in het jeugdstrafrecht. In mr. Berghout vindt u een zeer betrokken en – indien noodzakelijk – felle advocaat met een gedegen kennis van het strafrecht, die als ex-werknemer van een rechtbank van te voren een goede inschatting kan maken van uw zaak. Tot slot is relevant dat ze oprichter is van het kantoor Berghout Advocaten.

Ervaring
Jaar beëdiging: 2006